Nieuws


De pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’ worden geëvalueerd: studiedag op 12 juni 2015

De pilootprojecten ‘Stakeholdersoverleg’ (SO) werkten in 2014 in goed voorbereide samenkomsten rond ziekenhuisbrede thema’s. Na de implementering in 2013 werd 2014 het jaar van de operationalisering. En 2015 zal het jaar worden van de evaluatie. Naast een project in de algemene ziekenhuizen ZNA (Antwerpen), Stedelijk Ziekenhuis (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Sint-Dimpna (Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst), deed eveneens een SO in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum van Rekem goed werk. Binnen deze pilootprojecten SO komen interne en externe ‘stakeholders’ (SHs) samen rond een aantal belangrijke ziekenhuisbrede thema’s en geven hun advies aan de raad van bestuur. De focus werd daarbij autonoom door de deelnemers bepaald. Zo werden er besprekingen opgestart omtrent de grote opties van het ziekenhuisbestuur, het beleidsplan en het jaarverslag met daarin specifieke aandacht voor de kwalitatieve resultaten van de ziekenhuiswerking. Maar het advies gaat over heel concrete thema’s. Zo worden ook zeer dagdagelijkse thematieken op tafel gelegd zoals chronische zorg en continuïteit van zorg; ontslagmanagement; wachttijden; website van ziekenhuis; klachtenbehandeling; … 

Het spreekt voor zich dat hieruit heel wat inzichten en ervaringen kunnen gedistilleerd worden die inspirerend kunnen werken. Dit zowel naar de vorm en de methodiek van het SO als naar de inhoud en het bereikte resultaat. In het ICURO-beleidsplan 2015 wordt expliciet opgenomen dat dit project doorgang moet vinden. Inclusief valorisatie vanuit de wetenschappelijke equipe vanuit UZ Gent die afsluit in het voorjaar 2015. En de ‘bekroning’ in een studiedag op 12 juni 2015 om een evaluatie te maken en om het project breder uit te rollen. De opgebouwde leerervaringen - vanuit de wetenschappelijke evaluatie, maar ook vanuit de evaluatie van de verschillende interne en externe (Koning Boudewijnstichting, patiënten en ziekenfondsen) stakeholders en participanten - zullen dan ook kunnen gedeeld worden met andere Vlaamse ziekenhuizen die zijn geïnteresseerd om dergelijk SO op te starten. 

Vanuit de ‘ad hoc werkgroep SO’ binnen ICURO zullen wij de continuïteit, de evaluatie en de doorgang van het SO verder begeleiden. Wij wensen de 6 lopende projecten die positief staan tegenover de verderzetting van het SO, nu reeds te feliciteren met het geleverde werk en veel succes te wensen met wat in de uitgezette SO-lijnen verder zal gerealiseerd worden. 

Dit aandachtsdomein wordt vanuit ICURO opgevolgd door Stefaan Van Roey (stefaan.vanroey@icuro.be).