Nieuws


Best practices van UPC KU Leuven en De hulster vzw staan online

Tijdens de tweede vergadering van de nieuwe Commissie “Q & S GGZ” werden best practices gepresenteerd van het UPC KU Leuven en De Hulster vzw. 

Het UPC KU Leuven presenteerde hun kwaliteitsraamwerk. Dit raamwerk is een concrete vertaling van de missie en visie en de daaruit volgende strategische doelstellingen van het UPC KU Leuven. Tijdens de presentatie werd dieper ingegaan op de verschillende domeinen en perspectieven van dit raamwerk.

In de  tweede best practice bracht De Hulster vzw, een initiatief voor beschut wonen, een presentatie over het traject dat werd afgelegd om te komen tot een kwaliteitsgroeimodel. Dit kwaliteitsgroeimodel is ontstaan vanuit de noodzaak om een VTO-beleid op te zetten. 

Tijdens de vergadering werd een eerste peiling naar tevredenheid en bijsturingswensen voor de Commissie "Q & S GGZ" gehouden, hieruit blijkt dat het merendeel van de deelnemers een positieve leerervaring heeft. Daarbij gaven de deelnemers van de Commissie ook aan dat het presenteren van goede praktijkvoorbeelden of best practices, uit diverse GGZ-sectoren, erg stimulerend en zinvol is om van elkaar te leren. Wij willen dan ook graag oproepen om best practices en goede praktijkvoorbeelden voor de Commissie “Q & S GGZ” te blijven insturen. U kan hiervoor steeds contact opnemen met Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be).

De volgende vergadering van de Commissie “Q & S GGZ” is gepland op 19 maart 2015 van 10.00 tot 12.00 uur. Indien u wenst deel te nemen aan deze Commissie, dan kan u steeds contact opnemen met Greta Van der Veurst (greta.vanderveurst@icuro.be).

Wij geven u nog graag mee dat de data voor de volgende vergaderingen, alsook de goedgekeurde verslagen steeds  kunnen geraadpleegd worden via deze link