Nieuws


nieuws-foto

Best practice 'Het Gerodent-project' - UZ Gent

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie “Q & S” (d.d. 18 december 2014) stelde prof. dr. L. De Visschere, verbonden aan het UZ Gent, het Gerodent-project voor. Dit project won in 2013 de prijs ‘Excellentie in ziekenhuismanagement’, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door het Rode Kruis, het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap en Zorgnet Vlaanderen.

Bij dit project, uitgaande van het UZ Gent, bezoeken mobiele tandartsen sinds enkele jaren een aantal woonzorgcentra om zo ook oudere zorgvragers een goede mondverzorging te kunnen aanbieden. Over het belang van een goede mondhygiëne hoeft geen twijfel te bestaan. Naast de onmiddellijke impact op de kwaliteit van leven (kauwen, spraak, voorkomen, …) leidt een dagelijkse goede mondverzorging met periodisch nazicht (en zo nodig curatief ingrijpen) tot een betere algemene gezondheidszorg. Daartoe wordt er binnen het project naast de directe zorg ook sterk ingezet op het geven van vorming en training aan zorgverleners om hen te sensibiliseren om dag in, dag uit een gepaste mondzorg aan te bieden.

Inmiddels heeft Gerodent dit innovatief zorgmodel en zorgpad al kunnen implementeren in 38 woonzorgcentra in Oost- en West-Vlaanderen. Heel wat instellingen staan op de wachtlijst om eveneens hierin betrokken te kunnen worden. Prof. dr. De Visschere hoopt dat naar de toekomst toe de maatschappelijke relevantie van het project ook zal gevalideerd worden en een plaats zal verwerven in het RIZIV-aanbod.

Na de presentatie werden er heel wat lovende woorden geuit door de leden van de Commissie “Q & S”, wat betreft zowel het innovatieve idee op zich als de concrete uitwerking in de praktijk. De maatschappelijke relevantie en de patiëntgerichte aanpak zijn elementen die uit dit project mooi naar voren komen.

Wij wensen het UZ Gent dan ook van harte te feliciteren met deze best practice. De presentatie, alsook het volledige verslag kunt u terugvinden op onze ‘Best practices’-pagina van de website.