Nieuws


nieuws-foto

Stand van zaken van Vlaams Indicatorenproject GGZ

Het Vlaams Indicatorenproject GGZ heeft in 2014 belangrijke vorderingen gemaakt. Om de leden van het Indicatorenforum en de voorzitters van de verschillende ontwikkelingsgroepen te informeren, heeft de Vlaamse overheid hierover een mailing verstuurd.

Om u op de hoogte te brengen van de vorderingen van het Indicatorenproject werd op 22 december 2014 een omzendbrief verstuurd waarin de mailing van de Vlaamse overheid werd opgenomen.

Voor meer informatie over het Vlaams Indicatorenproject GGZ kan u steeds contact opnemen met Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ.