Nieuws


nieuws-foto

Filmpjes studiedag 5 december 2014 online

De studiedag van 5 december 2014 lijkt alweer een eindje achter ons te liggen, maar toch brengen wij graag enkele punten onder de aandacht.

Zo werd, naast een tevredenheidsenquête die op de dag zelf werd uitgedeeld, de studiedag in de afgelopen weken ook op verschillende fora geagendeerd met als doel alle eventuele verbeterpunten te bundelen die we vervolgens kunnen integreren in volgende edities. Eén van de elementen die we daaruit onthouden, is de plaats van de posters tijdens de studiedag. Deze gingen nu wat verloren, wat een erg jammer gegeven is omdat er erg mooie ideeën werden in opgenomen om (intern binnen uw ziekenhuis) verder mee aan de slag te gaan. Uiteraard verwijzen we nu graag door naar onze website, waarop we deze een plaatsje hebben gegeven, maar naar volgend jaar toe denken we aan een nieuwe formule daarvoor.

Verder herinnert u zich vast dat de namiddagbijdragen werden gefilmd. Deze werden inmiddels gemonteerd en zijn op onze website terug te vinden. Bij de respectievelijke voordrachten vindt u een subtitel ‘FILMPJE’ om de verschillende bijdragen te herbekijken (en te delen met collega’s die niet aanwezig konden zijn).

Tot slot delen wij nu al graag mee dat u alvast vrijdag 4 december 2015 in uw agenda kan noteren voor de volgende editie van de studiedag. Samen met alle betrokken actoren willen we ook hier een mooie editie van maken.