Nieuws


nieuws-foto

Vervolgstappen in het definiëren van een basisset indicatoren voor rectumkanker

Zoals aangekondigd in het filmpje ‘In the Pipeline: rectumkanker’ dat werd vertoond  tijdens de VIP²-studiedag van 5 december 2014, heeft de ontwikkelingsgroep ‘Oncologie-rectumkanker’ in het voorbije jaar een eerste set van indicatoren uitgewerkt om de kwaliteit voor de zorg bij rectumkanker objectief in beeld te brengen. Voor ieder van de voorgestelde indicatoren werd vervolgens door het Kankerregister een technische fiche met stroomdiagram uitgetekend om zo de methodologie overzichtelijk en eenduidig in beeld te brengen.

Tijdens het filmpje werd eveneens aangegeven dat in het voorjaar van 2015 een oproepingsbericht zou verspreid worden in de sector om de uitgewerkte basisset van indicatoren voor te stellen aan de professionals die met deze pathologie in contact komen. Op dat moment zou ook met de betrokken disciplines kunnen nagedacht worden over welke indicatoren in een tweede fase zinvol kunnen zijn om uit te werken en mee te nemen voor dit project.

Graag willen wij u informeren dat er een overleg werd gepland op woensdag 25 februari 2015 van 16.00 tot 18.00 uur in het UZ Gent. Inschrijven kan tot 16 februari 2015 door een e-mail te sturen naar Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).