Nieuws


Inspecties internistisch zorgtraject op kleinere campussen

Op haar website heeft Zorginspectie een bericht geplaatst om de sector te informeren op welke wijze zij de inspecties zullen organiseren voor campussen van ziekenhuizen met een erg kleine internistische activiteit (met name enkel een verpleegafdeling, enkel een niet-chirurgisch dagziekenhuis of enkel een verpleegafdeling en een niet-chirurgisch dagziekenhuis. In die gevallen zal Zorginspectie als volgt tewerk gaan:

  • het inspectiebezoek start steeds op de hoofdcampus;
  • op dezelfde dag of in de volgende dagen/weken zal een bezoek gebracht worden aan de andere campus(sen);
  • in functie van efficiënte inzet van middelen zullen de campussen met een erg kleine internistische activiteit door 1 inspecteur-arts bezocht worden (cfr. de werkwijze die werd gehanteerd tijdens de checks 2 van het chirurgisch zorgtraject).

Wij wensten u graag deze informatie over te maken.