Nieuws


nieuws-foto

weWalk - een inspirerende best practice vanuit ZOL Genk

Tijdens de Commissie “Q & S” van 22 januari 2015 werd vanuit het ZOL Genk hun multidisciplinair kwaliteitsprogramma voorgesteld gericht op een kwaliteitsvolle behandeling en benadering voor patiënten die een heup- of knievervangende operatie ondergaan.

Het doel bestond eruit om door onderlinge afstemming van protocollen, het optimaliseren van de informatieverstrekking en het verder uitbouwen van een multidisciplinaire en transmurale samenwerking, het programma goed te laten aansluiten bij zowel de behoeften van het ziekenhuis als de wensen van de patiënt. Daartoe werd de focus binnen het programma gelegd op het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening bij gewrichtsvervangende heelkunde. Het vormde de bedoeling om al die componenten samen te brengen in één kwaliteitsprogramma.

Om het vooropgestelde doel te bereiken, werden een aantal uitgangspunten bepaald die werden teruggebracht in 4 grote pijlers, zijnde (1) standaardisatie van de zorgpaden, (2) het bevorderen van de groepsdynamiek, (3) het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking en (4) de patiënt vormt een evenwaardige partner in het proces. De samenhang tussen de vier pijlers zou moeten leiden tot een betere patiënteneducatie en -participatie.

Het uitwerken van een zorgpad biedt voordelen voor zowel de patiënt, de zorgverstrekkers als het ziekenhuis. Wat de patiënt betreft, merkt men uit de resultaten dat het groepsgebeuren bijdraagt tot een sneller herstel (sneller behalen van de vooropgestelde ontslagcriteria), de patiënt als goed geïnformeerde partner actiever is betrokken bij zijn zorgproces en de gestandaardiseerde en goed op elkaar afgestemde zorg bijdraagt tot een betere organisatie van de zorg. Zorgverstrekkers melden dat het standaardiseren bijdraagt tot efficiëntie (operatietijd wordt geoptimaliseerd, steeds weerkerende orders worden verwerkt in een staand order), eenduidigheid (iedereen volgt dezelfde procedures) en uiteindelijk leidt tot een daling van het aantal complicaties. Het ziekenhuis kan dan weer betere cijfers voorleggen wat betreft patiëntentevredenheid en heeft de ligduur zien dalen van 6 naar 4 dagen voor een totale heupprothese en van 8 naar 6 dagen voor een totale knieprothese, wat beduidend lager is dan het nationaal gemiddelde. Alle resultaten worden dan ook transparant op het Q-dashboard geplaatst, wat op zich weer stimulerend is om ook naar de toekomst toe de zorg verder te optimaliseren.

Wij feliciteren het team en de directie van ZOL Genk voor deze mooie en inspirerende best practice.

Het volledige verslag en de presentatie van deze best practice kunt u downloaden via deze link.