Nieuws


Een fusie tussen het Departement WVG en Zorginspectie

Vanaf 1 januari 2015 breidde het bevoegdheidspakket van het Departement WVG sterk uit. Het Vlaamse regeerakkoord van 22 juli 2014 besliste over 12 fusies van entiteiten binnen de Vlaamse overheid. Eén daarvan is de fusie van Zorginspectie met het Departement WVG. Daarnaast breiden de bevoegdheden van het Departement WVG ook uit door de komst van de federale entiteit Justitiehuizen in het kader van de zesde staatshervorming.

Daardoor komen er heel wat personeel en taken voor het Departement WVG bij; wat heeft geleid tot een nieuwe structuur en organogram. Er zijn een aantal nieuwe afdelingen, sommige taken veranderen van afdeling en een aantal afdelingen worden uitgebreid. Deze veranderingen zullen niet veel impact hebben voor onze klanten, zij kunnen zich blijven richten naar hun contactpersonen.

Voor de medewerkers van Zorginspectie betekent dit een wijziging van hun e-mailadres. E-mailadressen die voorheen eindigden op @zorginspectie.be, eindigen van heden op @wvg.vlaanderen.be. Het eerste deel van het e-mailadres (naam.voornaam) blijft onveranderd. Het is wel ingebouwd dat de oude adressen blijven werken en automatisch worden doorgestuurd naar het nieuwe adres.

De generieke adressen blijven eindigen op @zorginspectie.be. Het gaat dan onder meer om reactie@zorginspectie.be of klachten@zorginspectie.be. Ook de telefoonnummers van alle medewerkers blijven ongewijzigd.