Nieuws


Checklijst veilige heelkunde: eerste meetperiode aangekondigd

Vrijdag 20 februari 2015 werd vanuit het VIP² een bericht verspreid met betrekking tot de implementatie en de eerste meting voor de indicator ‘checklijst veilige heelkunde’.

Deze indicator werd in de loop van 2014 door enkele pilootziekenhuizen en met de ondersteuning van het onderzoeksteam van de Universiteit Hasselt, op punt gesteld en gevalideerd. Vanaf 2015 maakt deze indicator deel uit van het domein ‘ziekenhuisbrede indicatoren’. Deze indicator werd reeds meerdere malen ter sprake gebracht in de Commissie “Q & S”.  Het meetprotocol en bijkomende informatie over deze indicator vindt u op de website van de indicator. 

Het QID-Bestuur heeft in zijn laatste vergadering de periode vastgesteld waarover moet nagegaan worden of de checklijst werd gebruikt in uw operatiekwartier(en). Voor 2015 is deze periode van 19 januari tot en met 23 januari (week 4). Zoals gewoonlijk heeft de TTP een registratietool klaargemaakt. Het is een Excel-formulier met macro’s voor de steekproefselectie, controles en export naar XML. U kan de link terugvinden op de website of downloaden via http://zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/Zorg_en_Gezondheid/Beleid/Kwaliteit_van_zorg/Kwaliteitsindicatoren_Vlaamse_ziekenhuizen/SSC-registratie.zip . Let wel! Dit bestand werkt slechts correct op versies Office 2010 of hoger. Het xsd-schema is toegevoegd voor validatie van een eigen gegenereerd XML-bestand.

Volgens het protocol heeft uw ziekenhuis een maand de tijd om deze gegevens op te zoeken en in te dienen op de sFTP-server. Daarom wordt verwacht om het gevraagde XML-bestand uiterlijk op 20 maart 2015 op de sFTP-server te plaatsen. 

Gelieve conform het protocol een kwaliteitsmedewerker aan te duiden om de patiëntendossiers na te kijken. Uit de bevraging van de pilootziekenhuizen is gebleken dat het opzoeken van de dossiers zelf wellicht de meeste tijd vraagt. Dat hangt uiteraard samen met uw eigen organisatie van de patiëntendossiers. Het registreren zelf kan op één werkdag uitgevoerd worden.