Nieuws


Kleinere ziekenhuizen kunnen de meetperiode met 14 dagen uitbreiden voor de Vlaamse Patiënten Peiling

Op 16 maart 2015 start de volgende meetperiode van de Vlaamse Patiënten Peiling. Een aantal kleinere ziekenhuizen signaleerden dat het voor hen moeilijk is om de verwachte 150 vragenlijsten per meetperiode te behalen gedurende 4 weken. Daarom werd na overleg in de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" besloten om een uitzondering toe te staan voor kleinere ziekenhuizen. Ziekenhuizen met minder dan 300 bedden kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om de meetperiode te verlengen. Deze aanvraag dient te gebeuren bij het VIP²-project via kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be.

Mits toestemming kunnen deze ziekenhuizen maximum 2 weken eerder starten dan de voorziene meetperiode. Concreet kunnen zij dus starten in week 10 en 39 in plaats van week 12 en 41. Voor 2015 betekent dit dat zij ten vroegste kunnen starten op 2 maart en 21 september 2015 (na aanvraag bij VIP²).

Verder herinneren wij er u nog graag even aan dat er na de validatie-oefening (uitgevoerd door het CZV) een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd aan de vragenlijst. Zo werden onder meer de vragen geclusterd onder bepaalde dimensies. Gelieve dan ook vanaf heden de 2.0-versie van de vragenlijst te gebruiken.

Wij wensen u alvast veel succes bij de opstart van de nieuwe meetperiode!