Nieuws


nieuws-foto

Opstart subwerkgroep ‘indicatoren bloedtransfusie’

Vanuit het VIP² werd op maandag 23 februari 2015  een oproep gelanceerd voor een subwerkgroep binnen de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" die zich erover wil buigen om een aantal relevante indicatoren te definiëren voor het proces ‘bloedtransfusie’. Zowel vanuit wetenschappelijke invalshoek als vanuit efficiëntieredenen, worden argumenten aangebracht om hieromtrent een doordacht beleid uit te tekenen en te implementeren in de ziekenhuizen. Indicatoren kunnen daarbij helpen om (de diversiteit tussen) verschillende praktijkvoeringen in kaart te brengen en een stimulans betekenen naar verbetering toe.

Het ontwikkelen van relevante indicatoren vraagt de input van de experten. Inmiddels werd al vanuit het Rode Kruis Vlaanderen enthousiast gereageerd om hieraan te participeren en werd een bereidheid geuit om hun beschikbare data daarover te delen met de sector. Ook bij het Intermutualistisch Agentschap werd al gepeild naar hun interesse om hun medewerking te verlenen. Maar uiteraard wil deze werkgroep vooral graag de experten van op het terrein aan bod laten komen. In heel wat ziekenhuizen verricht het transfusiecomité nu reeds uitstekend werk. Het is dan ook op de eerste plaats de bedoeling om de werking van deze transfusiecomités te ondersteunen met een aantal weloverwogen kwaliteitsindicatoren.

Vandaar dat wij zo vrij zijn om te informeren in welke mate er binnen uw ziekenhuis, en dan meer specifiek vanuit het bloedtransfusiecomité, artsen en medewerkers bereid zijn hun expertise en ideeën daaromtrent beschikbaar te stellen. Het aantal vergaderingen met verplaatsingen naar Brussel zal in de mate van het mogelijke tot een minimum herleid worden. Allicht zal eenmaal de werkgroep is gevormd en opgestart, veel via elektronische weg of met behulp van Teamviewer kunnen afgestemd worden.

Kandidaturen kunnen tot 15 maart 2015 overgemaakt worden aan Vera De Troyer (vera.detroyer@icuro.be).

Wij danken u nu alvast om deze oproep verder te verspreiden binnen het ziekenhuis en hopen op een ruime interesse vanuit de sector om hieraan te participeren.