Nieuws


Aankoopbeleid op punt. Praktische gids om betere resultaten te halen met overheidsopdrachten

Sinds 1 juli 2013 valt de zorg- en welzijnssector (publiek en privaat) onder de overheidsopdrachten. Een veel gehoorde roep blijft: “Hoe kan ik praktisch en efficiënt werken binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten?” Met andere woorden de vraag naar praktische wenken waarbij de complexe regelgeving een ding is, maar ermee concreet omgaan in de praktijk een ander. Drempelverlagende publicaties die helpen de koudwatervrees weg te nemen bij wie die nog zou leven, zijn daarbij broodnodig. Liefst krijgen zij ook niet het predicaat mee van ‘de zoveelste publicatie over overheidsopdrachten’.

Koen Viaene, verantwoordelijke overheidsopdrachten SAK vzw Caritas West-Vlaanderen vzw, heeft deze kreet opgevangen, wat heeft geresulteerd in de publicatie ‘Aankoopbeleid op punt. Praktische gids om betere resultaten te halen met overheidsopdrachten’. Sinds 1987 fungeert in West-Vlaanderen SAK als aankoopvereniging voor de organisaties die zijn aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen of het Vlaams Welzijnsverbond. Ondertussen telt SAK 402 aangesloten leden in alle Vlaamse provincies. Onlangs is SAK een autonome vzw geworden, maar met dezelfde opdracht als vroeger. SAK vzw werkt in eerste instantie als opdrachtencentrale.

Koen Viaene schrijft dus vanuit zijn concrete ervaringen en vanuit … zijn verbazing over de manier waarop er in de praktijk vaak wordt omgegaan met de wetgeving overheidsopdrachten. Hij deelt niet de vaak nog gangbare visie dat de wetgeving overheidsopdrachten een noodzakelijk kwaad en een onontwarbaar juridisch kluwen is. Hij wil met het boek als leidraad op 86 bladzijden tonen dat men zijn aankoopbeleid beter resultaatgericht benadert.

Koen Viaene wil niet op alle aspecten van de overheidsopdrachten ingaan, maar wil in dat grote overheidsopdrachtenbos inzicht verschaffen in de manier waarop betere resultaten kunnen gehaald worden door toepassing van de nieuwe instrumenten die de wetgever ter beschikking heeft gesteld. Hij focust hierbij op de algemene visie op aankoop, de raamovereenkomsten, de opdrachten- en aankoopcentrales, met bijzondere aandacht voor de combinatie tussen raamcontracten in de aankoop- en opdrachtencentrales.

Hierbij worden tal van praktische voorbeelden, nuttige tips en handige hulpmiddelen gegeven.

Koen Viaene, Aankoopbeleid op punt. Praktische gids om betere resultaten te halen met overheidsopdrachten, Uitgeverij Vanden Broele, 2014.