Nieuws


Richtlijnen voor de zorgpraktijk

In de zorgsector wordt men vaak geconfronteerd met heel wat knelpunten. De behoeften en wensen van de bewoners of patiënten komen al eens in conflict met de werkwijze van het team en de organisatie. De familie of ruimere omgeving van de bewoner of patiënt heeft verwachtingen en vragen die niet altijd passen binnen de procedures en tijdsbesteding.

De Vlaamse Verpleegunie (verenigt Vlaamse beroepsverenigingen voor algemene en specialistische verpleegkundigen ) bracht via de Projectwerkgroep Ethiek de ervaringen met dergelijke knelpunten samen in een boek. Het gaat om casussen uit de praktijk die werden omgezet in richtlijnen voor de praktijk. Het is dus geen werk van academici die vanuit theoretische modellen op papier zetten hoe we onze praktijk gestalte geven. Wat niet wil zeggen dat het werk geen wetenschappelijke basis kent.

De richtlijnen kwamen tot stand op basis van een vaste methodiek: de Heracleitos-methodiek. Deze methodiek focust op het zoeken naar oplossingen en resultaten waarmee we verder kunnen in de dagelijkse praktijk.

In elke richtlijn vinden we telkens dezelfde opbouw terug:
‘Toelichting en doelstellingen’: beschrijving van de situatie en de knelpunten, samen met het doel van de richtlijn.
‘Toepassingscriteria’: waar en door wie kan deze richtlijn toegepast worden?
‘Richtlijn’: een concreet stappenplan om het conflict te ontwarren en om tot een oplossing te komen: een uitweg die ons toelaat verder aan de slag te gaan en tijdswinst te boeken.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de dagelijkse praktijk, maar ze zijn ook afgetoetst aan inzichten uit de (vak)literatuur. Bovendien mogen ze niet gezien worden als een strakke procedure: het gaat immers om heel complexe situaties, waar ruimte wordt gelaten voor het afwegen en verzoenen van waarden (in de ruime zin van het woord). Men zou kunnen zeggen dat ze eerder ‘value based practice’ zijn, dan ‘evidence based’.

Het boek werd ingedeeld in drie grote onderdelen: 1. Bewoner / patiënt, 2. Team / organisatie, 3. Familie / omgeving. De focus ligt voornamelijk op de GGZ en ouderenzorg.

Vlaamse Verpleegunie, Richtlijnen voor de zorgpraktijk, politeia, 2013.