Nieuws


nieuws-foto

Gedreven artsen buigen zich over de kwaliteitsindicatoren voor rectumkanker

Woensdag 25 februari 2015 stelden Nancy Van Damme en dr. Liesbeth Van Eycken (beiden Kankerregister) 8 flowcharts voor eventuele indicatoren voor het objectiveren van de kwaliteit van de zorg bij rectumkanker, voor aan de sector. De opkomst was groot. Niet minder dan 25 gedreven en enthousiaste artsen verzamelden zich in Gent om samen de oefening te maken welke resultaten relevant zouden zijn als indicatoren, welke gegevens nuttige informatie opleveren voor het ziekenhuis, maar niet meteen zijn geschikt om te gebruiken als indicatoren en welke indicatoren verdere verfijning vragen.

In een volgende fase gaat het Kankerregister met de weerhouden indicatoren aan de slag. De templates worden verfijnd waar nodig en op basis daarvan zullen de indicatoren een eerste maal berekend worden. Deze resultaten zullen vervolgens voorgelegd worden aan de experten om te bepalen of deze indicatoren als valide kunnen beschouwd worden. Het vormt de bedoeling om na de lancering en implementatie van deze basisset samen met de professionals te bepalen welke indicatoren in een tweede fase interessant kunnen zijn om de zorg bij rectumkanker te objectiveren.

Wij danken eenieder die enthousiast zijn schouders zet onder dit project.