Nieuws


nieuws-foto

Studienamiddag Chronische pijn en zingeving

Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je gevoelens, je
concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze
invloed nog veel groter. Pijn beïnvloedt niet alleen ons lichaam of onze relaties, maar ook ons psychologisch functioneren en onze zingeving of zinbeleving. Pijn ervaren, dringt vaak door tot het existentiële domein.

In deze studiebijeenkomst wordt vanuit verschillende perspectieven aandacht gegeven aan de verhouding tussen de beleving van chronische pijn en de wijze waarop zingeving en de spirituele dimensie hierin een plaats kunnen krijgen. Aan bod komen hierbij: de verhouding tussen pijnbeleving en zinbeleving, de confrontatie met fysieke beperkingen met aandacht voor diepere zinvragen binnen een geloofsperspectief, de spirituele dimensie van de zorg met aandacht voor spirituele pijn en krachtbronnen.

Op 19 mei 2015 organiseren het ksgv – kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke gezondheid (Tilburg) - in samenwerking met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (Geel), het Provincialaat van de Broeders van Liefde (Gent), het Vormingscentrum Guislain (Gent), Caritas Vlaanderen, ICURO en Zorgnet Vlaanderen; een studienamiddag gewijd aan dit thema.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de folder.