Nieuws


nieuws-foto

Trefdag Patiëntveiligheid UHasselt

Kwaliteit: doel of middel voor geïntegreerde zorg?

Veilige zorg is een evidente verwachting en een belangrijk kenmerk van kwaliteitsvolle zorg. Ondanks de vele inspanningen van het werkveld is het garanderen van patiëntveiligheid niet evident. Onder impuls van het toonaangevende rapport ‘To Err is Human’ (Institute of Medicine, 1999) is er een steeds grotere bewustwording van het belang om continue en structureel te werken aan het verbeteren van kwaliteitsvolle zorg. Hoe belangrijk de rol van de ziekenhuizen ook is in dit verhaal, is deze focus te eng wanneer wordt vertrokken vanuit de context van de patiënt. Er zijn dan ook vele aanknopingspunten met andere domeinen en disciplines binnen de zorgsector.

Uitgaande van de vraag ‘Kwaliteit: doel of middel voor geïntegreerde zorg?’ organiseert de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie van de Universiteit Hasselt de Trefdag Patiëntveiligheid.

Doel van deze trefdag is om de ruime zorgsector goed te informeren over de huidige en toekomstige evoluties inzake patiëntveiligheid. Concreet zal de focus liggen op het toenemende belang van kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en onderling goed afgestemde (eerstelijns)zorg om ook in de toekomst ons gezondheidszorgsysteem duurzaam te houden en waarin er nog steeds ruimte zal zijn voor innovatie en billijke economische groei.

Deze trefdag is de uitgelezen kans om naast inspirerende en praktijkgerichte lezingen, debatten, videomateriaal, ... met vele collega's zorgprofessionals, beleidsmensen, ondernemers en onderzoekers in interactie te gaan over wat ons het nauwst aan het hart ligt, namelijk hoogkwalitatieve zorg verstrekken.

Bent u geprikkeld en wil u graag meer weten over dit symposium dat wordt georganiseerd op 5 mei 2015? Via deze link vindt u meer informatie omtrent het programma en de mogelijkheden tot inschrijving.