Nieuws


Brainstormsessie verwijslaboratoria versus JCI- en ISO-vereisten

Binnen heel wat ziekenhuizen worden vragen gesteld hoe om te gaan met de vereisten voortvloeiend uit de JCI-standaarden en ISO 15189-eisen betreffende ‘referal labs’ en verwijzingslaboratoria. Heel wat ziekenhuizen worden gecontacteerd om een contract af te sluiten of hebben zelf vragen omtrent de noodzaak daartoe omwille van een ISO 15189-certificaat of JCI-accreditatie. Is dit echt een vereiste? Hoe kunnen we dit samen en meer geharmoniseerd aanpakken zonder teveel papierwerk en e-mailverkeer te creëren? Samen met een vertegenwoordiging van WIV en BELAC willen we ons over deze thematiek buigen teneinde een gezamenlijke strategie te kunnen bepalen.

Vanuit het UZ Leuven werd het initiatief genomen om een brainstormsessie te organiseren omtrent deze thematiek. Uiteraard wil ICURO graag dit initiatief verder bekendmaken in de sector. Omdat we het belangrijk vinden om de experten ter zake rond de tafel te hebben, richten we ons dan ook specifiek op de kwaliteitsverantwoordelijken van laboratoria en ziekenhuizen. We menen dat u als centraal aanspreekpersoon voor accreditatie in uw ziekenhuis, goed bent geplaatst om de juiste medewerkers hierover in te lichten en te motiveren om te participeren aan dit overleg.

Deze vergadering vindt plaats op dinsdag 24 maart 2015 van 13.30 tot 15.00 uur in het UZ Leuven - Campus Gasthuisberg (Herestraat 49, 3000 Leuven). De vergaderzaal  Bruckner (administratief gebouw - grijze pijl) werd gereserveerd. Uw aanwezigheid kan u bevestigen bij Jolien Grieten (jolien.grieten@uzleuven.be). Het aantal deelnemers is beperkt tot 30.