Nieuws


nieuws-foto

Naar een ‘geïntegreerd’ kwaliteitsbeleid in de Vlaamse Ziekenhuizen

Het NIAZ bood  tijdens de netwerkdag van 6 maart 2015 een forum aan de Directieleden en Kwaliteitscoördinatoren om praktijkvoorbeelden te delen, van elkaar te leren en stil te staan bij de uitdagingen .   
We zoomden in op diverse aspecten die de verankering van een ziekenhuisbreed kwaliteitsvol zorgbeleid, mede faciliteren. Volgende topics kwamen aan bod:

  • De integrale PDCA-cyclus gekoppeld aan de strategische doelen.
  • De ontwikkeling van een ‘intuïtieve tool’ ten einde zelfsturing en opvolging te ondersteunen.
  • Het opbouwen van een ‘kwaliteitsfocus’ bij de leden van de Raad van Bestuur. 
  • Een drempelverlagende aanpak in het creëren van een kwaliteitscultuur.
  • De specifieke aanpak in een kleiner ziekenhuis en een Medisch Centrum uit de GGZ.
  • De implementatie van een EWS in een middelgroot ziekenhuis.
  • Hoe middelgrote ziekenhuizen elkaar dankzij een samenwerkingsnetwerk versterken.

Benieuwd naar MEER