Nieuws


nieuws-foto

Kris Van den Broeck start op 16 maart 2015 als data-analist voor het Vlaams indicatorenproject GGZ

We delen u met plezier mee dat op maandag 16 maart 2015 dr. Kris Van den Broeck zal starten als data-analist voor de verdere uitbouw van de Trusted Third Party van het Vlaams indicatorenproject GGZ.  Samen met het QI-Bureau en de verschillende ontwikkelingsgroepen zal Kris het indicatorenproject mee ondersteunen. Daarnaast zal hij, samen met de verschillende ontwikkelingsgroepen, meewerken aan het opzetten van de validatieoefeningen voor de verschillende GGZ-specifieke indicatoren.

Kris formuleerde zijn ambitie om te werken als data-analist voor het Vlaams indicatorenproject als volgt: “Elke GGZ-voorziening streeft ernaar goede zorg te leveren. Met een maatschappelijk gedragen visie op kwaliteitsvolle zorg kunnen we meer efficiënt én meer patiëntgericht werken!”

Kris Van den Broeck werkte meer dan 10 jaar als psycholoog in de psychiatrische zorg. In 2014 verdedigde hij zijn doctoraat aan de KU Leuven. Daarnaast werkte hij ook als kwaliteitsverantwoordelijke voor het stamceltransplantprogramma in de GZA Ziekenhuizen en het UZA, waar hij verantwoordelijk was voor het opzetten en onderhouden van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Kris zal halftijds tewerkgesteld worden aan de hand van een projectsubsidie die door de Vlaamse overheid werd toegekend aan ICURO en Zorgnet Vlaanderen.

Met deze aanwerving heeft het Vlaams indicatorenproject GGZ een belangrijke stap genomen in de verdere uitbouw van dit project om te komen tot een eerste set van relevante, gedragen én betrouwbare indicatoren voor de GGZ-sector.

We kijken erg uit naar de start van Kris en wensen hem veel geluk met de start van zijn functie.

Voor meer informatie over het Vlaams indicatorenproject GGZ, kan u steeds contact opnemen met Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ.