Nieuws


nieuws-foto

Oproep deelname selectie items Vlaamse Patiënten Peiling GGZ

In het kader van het Vlaams Indicatorenproject GGZ ontwikkelt het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) een vragenlijst om ervaringen van patiënten in de GGZ te meten. Daarvoor werd een denkdag georganiseerd met patiëntenvertegenwoordigers en professionals. Daarnaast voerde het VPP ook een uitgebreidde literatuurstudie studie uit. Dit heeft geleid tot een lijst met alle mogelijke items rond patiëntenervaringen over de GGZ. 

In de volgende fase van de ontwikkeling van deze vragenlijst is het de bedoeling om deze lange lijst te beperken. Daarvoor heeft het VPP de inbreng nodig van professionals uit diverse GGZ-instellingen zoals psychiatrische ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Psychiatrische Verzorgingstehuizen, Initiatieven Beschut Wonen en Revalidatiecentra. 

Praktisch vraagt het VPP om alle items uit deze lijst te beoordelen op relevantie en of de items setting-specifiek of generiek zijn. De beoordeling zal gebeuren in twee vragenrondes aan de hand van een elektronische vragenlijst en een consensusvergadering. 

Heeft u interesse om mee te werken aan deze bevraging, aarzel niet om contact op te nemen met Sabine Vanhoudt van het Vlaams Patiëntenplatform. 

Via deze link kan u de oproep van het VPP terugvinden.