Nieuws


Publicatie 'Kwaliteit structureel en duurzaam verankeren in de ziekenhuisfinanciering'

De uitgaven in de gezondheidszorg, en dus ook in de ziekenhuizen, staan onder druk. Besparingen en herstructureringen dringen zich op. Het huidige regeerakkoord stelt dat de ziekenhuisfinanciering minder structuurgebonden en prestatiegedreven moet zijn en ziekenhuisbeheerders, alsook zorgprofessionals moet aanzetten tot kwaliteitsvol en resultaatgericht handelen. ICURO is overtuigd, vanuit een kwaliteitsgeïnspireerde focus, een constructieve en aanvullende bijdrage te kunnen leveren.

Vanuit deze optiek formuleerde de werkgroep “Quality & Finance” van ICURO negen concrete aanbevelingen die inpasbaar zijn in de huidige en toekomstige ziekenhuisfinanciering. Deze werden afgetoetst met een brede klankbordgroep bestaande uit toonaangevende actoren en zullen thematisch verder geconcretiseerd worden. Het positief stimuleren van goede kwaliteit en het ontmoedigen van minder goede kwaliteit worden hierbij als belangrijkste prioriteiten naar voren geschoven. 

Meer informatie kan u onder het thema 'Quality & Finance' vinden, zo ook een beknopte bespreking van de aanbevelingen.

U kan de publicatie ook rechtstreeks geheel downloaden via deze link.

U kan contact opnemen met Dominique Vandijck (Universiteit Hasselt) of Katia Debaetselier (ICURO).