Nieuws


nieuws-foto

Doctoraat Kristel Marquet levert interessante inzichten in ongeplande transfers naar een hoger niveau van zorg

Op 27 maart 2015 verwierf Kristel Marquet na de voorstelling en verdediging van haar doctoraatstudie ‘Adverse events in acute hospitals: Methodological aspects and results of a record review in patients with an unplanned transfer to a higher level of care’ de titel van ‘doctor in de biomedische en levenswetenschappen'. Dit doctoraat werd gepromoot door prof. dr. Arthur Vleugels.

Daarvoor werd gedurende een periode van 18 maanden een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd in zes Limburgse ziekenhuizen (Jessa Ziekenhuis, Ziekenhuis Oost-Limburg, AZ Vesalius, Sint-Franciskusziekenhuis, Ziekenhuis Maas & Kempen en Sint-Trudoziekenhuis). Samen met een multidisciplinair team, bestaande uit een arts, een klinisch apotheker en een onderzoeksverpleegkundige, werden in totaal 830 patiëntendossiers aan een analyse onderworpen. Uit de resultaten bleek dat 56 % van de ongeplande opnames op intensieve zorgen of tussenkomsten van de interne MUG is gerelateerd aan een incident. Ongeveer de helft van deze incidenten bleek vermijdbaar. De resultaten lijken in eerste instantie erg frappant, toch zijn deze vergelijkbaar met die van andere Europese studies.

De resultaten vormen vooral een belangrijke aanzet om de zorgkwaliteit nog verder te kunnen verbeteren door het uittekenen en implementeren van gerichte verbeteracties, een opportuniteit die de ziekenhuizen dan ook meteen met beide handen aangrepen.

Het volledige nieuwsbericht van de UHasselt kunt u hier raadplegen.

Wij wensen Kristel Marquet te feliciteren met dit mooie resultaat en de behaalde titel.