Nieuws


nieuws-foto

Symposium hartziekten - hartchirurgie 'Meet, weet en verbeter'

Op zaterdag 28 maart 2015 organiseerde het ziekenhuisnetwerk AZ Delta (Roeselare), het AZ Sint-Andries (Tielt), de Sint-Jozefskliniek (Izegem) en het Jan Ypermanziekenhuis (Ieper) een symposium hartziekten - hartchirurgie getiteld ‘Meet, weet en verbeter’. Tijdens dit symposium, bedoeld voor huisartsen, hartspecialisten en hartchirurgen, kwamen de resultaten aan bod van behandelingen en ingrepen in het AZ Delta.

Tijdens het symposium werd samen met artsen en experten nagedacht over hoe resultaten correct kunnen vergeleken worden. Niet alleen moeten de cijfers geobjectiveerd worden, het is belangrijk om ook rekening te houden met een zeer uiteenlopend patiëntenprofiel. Zo zijn resultaten bijvoorbeeld beïnvloed door de hogere leeftijd van de patiënt of door andere aandoeningen of als het om een roker gaat.

​Dr. Karl Dujardin: "Zo weten we uit Europese en Amerikaanse studies dat ongeveer 1/3 van oudere patiënten met ernstige, symptomatische aortaklepstenose nooit verwezen wordt voor aortaklepinterventie, omdat het operatief risico in veel gevallen onterecht te hoog ingeschat wordt. Het is daarom van groot belang de patiënt, de verwijzende zorgverleners, de overheid en de ziekteverzekering transparant te informeren over het eindresultaat van specifieke hartingrepen in een regionaal ziekenhuisnetwerk. We rapporteren de antwoorden op de volgende vragen: wat is de mortaliteit van een myocardinfarct na percutane coronaire interventie, het succespercentage van pulmonale veneuze isolatie, de prognose na coronaire bypass chirurgie en aortaklepinterventie of de kans op overlijden en herhospitalisatie binnen het jaar na een hospitalisatie voor hartfalen in AZ Delta? Dit initiatief kwam tot stand in het geloof dat de kwaliteit van zorg in ons hartcentrum goed is, de ambitie dit ook te laten zien en ook verder te verbeteren, waar mogelijk. Zo kan een permanente verbetercyclus uitgebouwd worden."

Tijdens het symposium werd het belang van patiëntgecentreerde zorg expliciet aangehaald, gesteund door de quote van dr. William J. Mayo, zijnde "The needs of the patient come first, the best interest of the patient is the only interest to be considered."

De gepresenteerde gegevens werden door een onafhankelijke statisticus geanalyseerd. Het is de bedoeling die resultaten te vergelijken met resultaten van andere ziekenhuizen, ook internationaal en een expert neemt dit nog eens onder de loupe. 

Een initiatief dat eens te meer aanduidt dat transparantie inzake de geleverde kwaliteit van zorg meer en meer een evidentie wordt en tegelijkertijd ook de nodige incentives in zich draagt om de zorg steeds meer te optimaliseren.