Nieuws


nieuws-foto

State of the art kwaliteitsverbetering: lessen uit Schotland - Enkele ‘highlights’ uit het avondseminarie van het CZV

Prof. dr. Jason Leitch, National Clinical Director Healtcare Quality, lichtte toe hoe de Schotse overheid erin slaagt 4 ‘Safety Programs’ nationaal te implementeren en systematisch de beoogde doelstellingen in de hooglanden te bereiken.

De maatschappelijke situatie in Schotland biedt tal van uitdagingen gelijkend op de Vlaamse situatie, namelijk financiële restricties, sociale ongelijkheid, stijgende co-morbiditeit en chronische ziekten, … 

Enkele kritische succesfactoren waarmee zij de ‘Gordiaanse knoop’ die metafoor staat voor de complexiteit in het gezondheidszorgsysteem, te lijf gaan:

  • Een duidelijke overheidsvisie door te kiezen voor 5 strategische ‘verbindende’ doelstellingen.
  • Een bewuste strategie voor de implementatie door de aansturing van de 14 zorgregio’s die worden ondersteund door gecentraliseerde diensten (bv. vervoer, educatie, …).
  • Nadruk op de implementatie van innovatie die elders werd ontwikkeld, steeds op evidentie gebaseerd.
  • Investeren en bouwen aan ‘improvement’ kennis en vaardigheden.
  • Een implementatie op maat en in samenspraak met de zorgprofessionals.
  • Empowerment en assertiviteit van de zorgprofessionals in een meer horizontaal georganiseerd werkveld dat aanzet tot ‘teamwork’.
  • Impact creëren door een focus op de ‘circle of influence’ in plaats van ‘circle of concern’. 

Safety programs met resultaat:

  • De ‘Surgical mortality’ daalde met 15.000 mensen tussen 2006 en 2014.
  • De infecties met ‘Clostridium difficile’ daalde met 82 % tussen 2006 en 2014 voor de + 65-jarigen.
  • De ‘Cardiac arrest’ ratio per 1.000 patiënten die werden ontslagen, daalde van 2,7 per 1.000 naar 1,6. 

Benieuwd naar meer?: www.gov.scot/about/performance/scotperforms.