Nieuws


nieuws-foto

De release van de centrale website VIP²… dit moet u zeker weten!

In het Indicatorenforum van 1 april 2015 werden een aantal afspraken gemaakt in verband met de centrale website van het VIP²-project (www.zorgkwaliteit.be). In afwachting van de volgende nieuwsbrief, toch al kort even enkele puntjes:

  • De release van de centrale website voor het grote publiek wordt voorzien op 4 juni 2015, vooropgesteld dat een laatste aantal technische ontwikkelingen zoals de previewfunctie deze maand door de pilootziekenhuizen kunnen geëvalueerd worden. Een uitvoerige communicatie waarin onder meer wordt aangegeven vanaf welke datum u als (niet-) pilootziekenhuis uw toelichtingen en dergelijke kan ingeven op de centrale website, mag u in de loop van de volgende week verwachten.
  • Met de leden van het forum werd afgesproken dat de data van alle ziekenhuizen (toelichtingen bij de indicatoren) gelijktijdig online worden gezet. Het vooropgestelde tijdsinterval van 12 weken tussen het aanleveren van de benchmark aan de ziekenhuizen en het moment waarop de informatie ook online te raadplegen is, blijft overeind (en zal in een latere fase met de leden van het forum geëvalueerd worden).
    Voor de lancering van de website wordt, in overleg met de leden van het forum, hiervan afgeweken en wordt een termijn van 8 weken voorzien. Deze afspraak werd gemaakt omdat de aanwezige ziekenhuizen aangaven dat zij de resultaten voor de indicatoren van borstkanker reeds hebben ontvangen (en de toelichtingen vaak al zijn uitgeschreven). De benchmark van de Vlaamse Patiënten Peiling werd dinsdag 7 april 2015 op de sFTP-server geplaatst en ook de resultaten voor de indicator ‘Informatie op de ziekenhuiswebsite’ zouden deze week  aangeleverd worden. 
  • Dirk De Wachter presenteerde een overzicht omtrent de verwerking van de indicatoren. U kan dit overzicht raadplegen via deze link.