Nieuws


nieuws-foto

Resultaten ‘Kom op tegen kanker’- campagne over slechtnieuwsgesprekken

In het najaar van 2013 heeft Kom op tegen kanker campagne gevoerd rond slechtnieuwsgesprekken. In navolging daarvan werden in totaal 455 patiëntengetuigenissen geanalyseerd die tijdens (groeps)interviews met 55 artsen en andere zorgverleners werden besproken met als doel aanbevelingen te formuleren voor zorgverleners en beleidsmakers.

Recent publiceerden zij op hun website een praktische folder en een samenvattend schema (1 pagina) waarin tips zijn opgenomen die zorgverleners kunnen aanwenden in het voeren van slechtnieuwsgesprekken. Verder vindt u er ook een uitgebreider onderzoeksrapport met aanbevelingen voor beleidsmakers, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

Daarin wordt onder meer gepleit voor meer aandacht voor slechtnieuwscommunicatie in de bevraging van patiënten over de kwaliteit van zorg en de collectieve verantwoordelijkheid van het zorgteam voor de communicatie met de patiënt.