Nieuws


Communicatie troef: doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties

Op donderdagnamiddag 2 april 2015 ging op het UZA een symposium door naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Communicatie Troef! Doeltreffende communicatie in en door zorgorganisaties’. 

Communicatie is voor een zorgorganisatie geen bijzaak, maar één van de middelen waarover beleidsvoerders beschikken om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Wie niet doelgericht, beleidsmatig en professioneel communiceert, zal er vroeg of laat door interne of externe doelgroepen toe gedwongen worden. 

Het boek vertrekt van de snel evoluerende communicatieomgeving van vandaag en betrekt deze evolutie op doeltreffende (strategische) communicatie voor en door zorgorganisaties. Het boek is hierbij niet enkel gericht op ziekenhuizen, maar op de brede waaier van organisaties in de zorg (rusthuizen, psychiatrische organisaties, revalidatiecentra, …). De focus ligt op corporate communicatie en niet op interpersoonlijke patiëntencommunicatie. Zo komt patiëntencommunicatie aan bod, maar niet op interpersoonlijk niveau. Het boek reikt de handvatten aan om het ongrijpbare van communicatie te vatten en meer communicatieve rust te hebben in de toekomst. Het boek biedt hiertoe een kader, een structuur. Het boek is niet opgevat als doe-boek, maar wil wel diep graven en komen tot de essentie over basisuitdagingen. Het is dus eerder conceptueel en het legt verbanden met do’s en dont’s, maar overstijgt dit: enerzijds neemt het meer een helicopterperspectief op communicatie in en anderzijds benoemt het heel open essentiële en ingrijpende hindernissen en moeilijkheden. 

Het boek richt zich tot wie zich binnen de zorginstelling met communicatie bezighoudt en voor wie communicatie strategisch belang heeft. Het boek richt zich tot de directies van de zorgorganisaties en het communicatieniveau eronder. 

De behandelde thema’s op een rijtje: professionele communicatie is een noodzaak; trends in de gezondheidszorg; strategische communicatie; het communicatieplan; interne communicatie; de professionele communicatiedienst; patiëntencommunicatie en patient empowerment; zorgmarketing; mediarelaties (communicatief + juridische aspecten); geïntegreerde communicatie; digitale communicatie; crisiscommunicatie en hoe communicatie evalueren?

Edgard Eeckman en Petra Van San (edts), Communicatie Troef! Doeltreffende communicatie in en door zorgorganisaties, LannooCampus, 2015, 240 p.