Nieuws


18 mei 2015 - Informatiesessie voor medewerkers verantwoordelijk voor communicatie VIP²

De lancering van de centrale website voor het VIP²-project (www.zorgkwaliteit.be) is voorzien op 4 juni 2015. Op dit moment zijn de pilootziekenhuizen een aantal functionaliteiten aan het testen en begin mei zou elk participerend ziekenhuis dat via een engagementsverklaring heeft aangegeven bereid te zijn (een deel van) de indicatoren kenbaar te maken, toegang krijgen tot de website.

Omdat wij vanuit de ziekenhuizen werden gecontacteerd met de vraag om de nodige informatie te kunnen aanleveren teneinde communicatiemedewerkers bijkomende duiding te kunnen geven omtrent het project, organiseren ICURO en Zorgnet Vlaanderen op 18 mei 2015 een informatiesessie specifiek voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de communicatie over het VIP²-project (communicatiedienst, kwaliteitscoördinatoren, …). Zo kunnen ook zij zich optimaal voorbereiden op het online gaan van de website.

Wij hebben daarvoor een boeiend programma voor u samengesteld, waarbij naast contentinformatie ook twee best practices uit de Vlaamse ziekenhuizen worden gedeeld.

De omzendbrief, met de link naar het inschrijvingsformulier, kunt u terugvinden via deze link.