Nieuws


nieuws-foto

Terugblik 'International Forum on Quality and Safety' - Londen 2015

Van 21 tot 24 april 2015 werd in Londen het 20ste 'International Forum on Quality and Safety' georganiseerd, een gezamenlijk initiatief van het Institute for Healthcare Improvement en het British Medical Journal BMJ. Het centrale thema was ‘In partnership with patients’.

Georiënteerd rond 8 stromen, zijnde (1) clinical improvement, (2) cost, value and quality, (3) education and training, (4) improvement science, (5) leadership and management, (6) new technology and innovation, (7) patient and family-centred care en (8) patient safety, werden meer dan 100 sessies ingericht. Doordat het forum op meer dan 3.000 deelnemers kon rekenen uit meer dan 500 zorginstellingen, kon ook tussen de sessies door nog heel wat genetwerkt worden en ideeën uitgewisseld worden omtrent initiatieven om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te verbeteren. Om deze informele, maar vaak erg inspirerende uitwisselingen aan te moedigen, werden ook een aantal initiatieven genomen vanuit de organisatoren zelf. Zo konden de deelnemers, naast een netwerkreceptie, ook deelnemen aan een ‘Cable car challenge’ waarbij je in kleine groepjes (en onder begeleiding van een expert) een kwaliteitsprobleem kreeg voorgelegd en de nodige ideeën en technieken werden uitgewisseld om tot een oplossing te komen.

Aangezien eenieder het programma invult in functie van eigen interesses, is het moeilijk om de centrale boodschappen in een kort nieuwsbericht te bundelen. Wij nodigen de deelnemers uit om hun ‘take home message’ te delen in de volgende vergadering van de Commissie “Q & S” (d.d. 21 mei 2015). Wij kijken er in elk geval naar uit om die ervaringen ook met u te kunnen delen. Sterke verhalen die u op korte termijn ook online kan bekijken, waren onder meer de keynote verzorgd door Maureen Bisognano (CEO IHI) en het verhaal van Martine Wright, een Britse dame die bij de ‘7/7 London bombings’ in 2005 beide benen verloor en ons haar verhaal bracht. Niet enkel een kippenvelmoment, maar ook een verhaal dat zich kenmerkte door een grote innerlijke kracht.

Een aantal van de handouts zijn nu al beschikbaar (http://internationalforum.bmj.com/speaker-handouts-2015), maar in de komende weken zal u allicht bijkomend materiaal (onder meer de opnames van de verschillende presentaties) kunnen terugvinden op de website.

Het 21ste congres wordt georganiseerd in Göteborg (Zweden).

Foto van links naar rechts: Maarten Walravens (Emmaus), Katrien Clerbout (AZ Turnhout), Patrick Itterbeek (Sint-Trudo), Kristel Marquet (Jessa Ziekenhuis), Peter Cosemans (ICURO), Chantal Desticker (ZOL), Vera De Troyer (ICURO), Veerle Van Hauwaert (az groeninge), Kurt Lievens (Zorginspectie), Hanne Debaene (AZ Delta), Eric Cotman (PWC), Katleen Valtin (ICURO) en Geert Peuskens (Zorg en Gezondheid).

Naast de deelnemers op de foto, maakten volgende personen ook nog deel uit van de Belgische delegatie: Kristien Van Brussel (UZA), Marie Misselyn (UZA), Danny Van Heusden (UZA), Ronald Daelmans (ZNA), Kurt Maes (UZA), Laure Istas, (FOD), Agnes Jacquerye (FOD), Iny Dewymmer (NIAZ), Heidi Werckx (ZOL), Tom Coolen (az groeninge) en Jan Schots (UZ Brussel).