Nieuws


Aankondiging studiedag ‘Stakeholdersoverleg in de zorgpraktijk: eerste evaluatie vanuit de ICURO-stakeholdersoverlegprojecten’

Op vrijdag 12 juni 2015 in PXL-Hasselt zal ICURO samen met de betrokken stakeholders een balans opmaken van de pilootprojecten stakeholdersoverleg (SO) en binnen de hospital governance hierover een aantal opties nemen naar de toekomst toe.

Van juni 2013 tot nu lopen in 5 algemene ziekenhuizen (ZNA (Antwerpen), AZ Delta (Roeselare), Jessa Ziekenhuis (Hasselt), Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna (Geel) en Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (Aalst)) en 1 psychiatrisch ziekenhuis (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem) 6 pilootprojecten stakeholdersoverleg: interne en externe stakeholders of belanghebbenden geven advies aan de raad van bestuur van het ziekenhuis over ziekenhuisbrede thema’s. Dit is een nieuw overlegmodel binnen het ziekenhuis.

In een dagvullend programma lichten wij toe waarom dit project is ontstaan, hoe het is gegroeid en hoe het ook een plek vindt binnen ruimere, creatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. De meeste aandacht gaat naar de praktische ervaringen. Dit gebeurt via de evaluatie van het project door de wetenschappelijke equipe van het UZ Gent. Ook de ervaringen en verwachtingen van de projecten zelf via hun voorzitters en secretarissen en van de verschillende stakeholders met name artsen, patiënten, ziekenfondsen, directie, beheerders … komen aan bod. Ten slotte zullen ICURO en het beleid verwachtingen en toekomstvisie met betrekking tot dit stakeholdersoverleg formuleren.

Het doelpubliek van deze studiedag is niet alleen de zes deelnemende ziekenhuizen en de stakeholders achter elk stakeholdersoverleg (externe: patiëntenvertegenwoordigers, ziekenfondsen, (huis)artsen, …; interne: artsen, directie en beheer) en de KBS als belangrijke inspirerende en medefinancierende participant. Ook andere ziekenhuizen (AZ/GGZ), Universiteiten/opleidingen (van zorg en zorgmanagement), beleid, (huis)artsen, … en al wie in dit stakeholdersmodel is geïnteresseerd, is van harte welkom.

Het volledige programma en de praktische modaliteiten worden binnenkort via website en e-mail bekendgemaakt. Mocht u ondertussen reeds meer info wensen of u reeds willen aanmelden, dan kan u contact opnemen met Stefaan Van Roey, juridisch stafmedewerker ICURO.