Nieuws


Patiëntenverenigingen 2.0: de meerwaarde van vernieuwende patiëntenparticipatie - VOKA Mechelen 28 april 2015

Iedereen die bij de zorg is betrokken, heeft het over de betrokkenheid van de patiënt, van de zorggebruiker bij gezondheidszorg (‘de patiënt centraal’). Daarnaast zien wij steeds mondigere patiënten die ervaringen willen delen en op zoek zijn naar kennis. Patiëntenverenigingen in België hebben het echter moeilijk: ze werken met beperkte middelen en mensen en zoeken naar manieren om 'hun' mensen te bereiken. Internationaal zien wij nieuwe vormen van patiëntenbetrokkenheid en -organisatie groeien en ook in ons land zijn er interessante voorbeelden. Hoe kunnen patiëntenverenigingen meerwaarde halen uit hun aanpak? Welke nieuwe manieren van patiëntenparticipatie zijn er? Hoe kunnen wij samen die sterkere patiëntenstem waarmaken?

Voka Health Community organiseerde hierover een kennissessie om een interactief debat te stimuleren over de rol van de patiënt/de eindgebruiker binnen zijn/haar eigen zorgcontext. Dit gebeurde aan de hand van een mix aan invalshoeken: Koning Boudewijnstichting, onderzoek (PatientView), gebruikers (Similes; Vlaamse Liga tegen Kanker; Esperity), ondernemingen en inspirerende voorbeelden.

Onder de laatste hoofding was ook ICURO van de partij om de pilootprojecten stakeholdersoverleg voor te stellen. Het minste dat van deze projecten kan gezegd worden, is dat hiermee ‘al doende wordt geleerd’ hoe daadwerkelijk op het niveau van een zorginstelling van patiëntparticipatie concreet werk wordt gemaakt. Evaluatie van deze projecten op 12 juni aanstaande - zoals u elders in deze nieuwsbrief kan lezen.