Nieuws


Publicatie inspectieverslagen algemene ziekenhuizen

Vanaf 7 mei 2015 publiceert de Vlaamse overheid de verslagen van de ziekenhuisinspecties op de website van Zorginspectie. Het actief openbaar maken van deze verslagen werd uiteraard opgepikt door de media en een aantal aspecten daaruit, met name de verpleegkundige bestaffing van de diensten spoedgevallen en intensieve zorgen, hebben meteen de voorpagina van de krant gehaald.

Zorgnet Vlaanderen en Icuro zijn van mening dat het actief openbaar maken van die verslagen, geheel conform de afspraken die bij de start van het nieuwe toezichtmodel werden gemaakt met de sector, bijdraagt aan een hogere transparantie voor de burger en een cultuur van permanente kwaliteitsverbetering bevordert. Tegelijk pleiten wij voor een grondige reflectie-oefening over de organisatie van de dringende medische hulpverlening. De volledige reactie die vanuit de zorgkoepel werd voorbereid, kunt u hier terugvinden.