Nieuws


nieuws-foto

Infodag ‘Accreditatie voor GGZ’ - een korte terugblik

Op 6 mei 2015 vond de infodag ‘Accreditatie voor GGZ’ plaats in het provinciehuis van Vlaams-Brabant. Daarbij was er een mooie vertegenwoordiging aanwezig van professionals en GGZ-organisaties. Dit geeft aan dat er ook in de GGZ behoefte is naar meer informatie over accreditatie.

In het eerste deel van de infodag kwamen de accreditatiebureaus JCI en NIAZ zelf aan het woord om hun accreditatieproces toe te lichten. In het tweede deel werden praktijkvoorbeelden van het UPC KU Leuven, het M.C. St.-Jozef en het O.L.V. Aalst gedeeld. Deze voorbeelden hebben aangetoond dat het niet eenvoudig is om een accreditatie te halen en dat dit heel wat inspanningen vraagt … maar het is wel doenbaar.  Tot slot besprak dr. Haelterman het tweede meerjarenplan ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’ en de accreditatiethema’s die hierin zijn opgenomen.  

De presentaties van deze infodag zijn beschikbaar op deze website.  

Deze infodag  zien wij niet als een ‘one-shot’ event, maar als een uitnodiging en vraag naar de sector welke ondersteunende rol de ziekenhuiskoepel hierin kan opnemen.  Het evaluatieformulier biedt een eerste mogelijkheid om uw ideeën en suggesties aan ons over te maken. Wij willen u dan ook graag uitnodigen om dit evaluatieformulier in te vullen. Hiervoor hebben alle  deelnemers aan deze infodag een uitnodiging ontvangen.

Verder kan u ook de reguliere communicatiekanalen (e-mail en Commissie "Q & S GGZ") gebruiken om ons uw ideeën en suggesties over te maken.

Zowel de evaluatie van deze infodag als de input die wij van u ontvangen, zullen geagendeerd worden op de volgende Commissie "Q & S GGZ" en het Sectoraal Bestuurscollege GGZ waarbij zal nagedacht worden over welke initiatieven op korte termijn kunnen opgezet worden.

Voor meer informatie over deze infodag kan u steeds contact opnemen met Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ.