Nieuws


Voorinzage indicatoren prenatale zorgen en bevallingen op IMA-Atlas

Het IMA is gestart met de tweede fase van de validatieprocedure voor de toekomstig te publiceren indicatoren 'Moeder & Kind' (luik prenatale zorgen en bevallingen), waarbij op basis van een in eerste fase door externe validatoren goedgekeurde conceptnota (cfr. bijlage), cijferresultaten worden geproduceerd (data 2010) die na controle en validatie door diezelfde validatoren zullen gepubliceerd worden op de IMA-Atlas. 

De publicatie ervan is voorzien na de zomer en zal de eerste set indicatoren vormen die vanuit een tweeledige invalshoek zullen gepubliceerd worden, zijnde (1) één keer op basis van de verblijfsplaats van de moeder (detailniveau tot op arrondissement) en (2) één keer op basis van de materniteit waar ze is bevallen (indien thuisbevalling, fictieve provinciale materniteit). Voor deze indicatoren wordt gewerkt met de data van de jaren 2006-2013. Vervolgens zullen deze data jaarlijks geupdated worden.

Ziekenhuizen die voorheen hebben deelgenomen aan de validatie van hun resultaten in het kader van het IMA-rapport bevallingen (2008-2012), ontvingen via e-mail de vraag of ze zijn geïnteresseerd in een voorafgaandelijke inzage van hun cijfers van de proefset. Vanuit het IMA werden wij gecontacteerd om deze voorafgaandelijke inzage ook aan te bieden aan de andere ziekenhuizen. Indien uw ziekenhuis daarin is geïnteresseerd, aarzel dan niet om contact op te nemen met de heer Joeri Guillaume, programmamanager bij het IMA (joeri.guillaume@intermut.be).

Wij raden u aan om dit bericht intern te verspreiden naar de verantwoordelijke professionals en structuren, zodat eenieder is geïnformeerd over de mogelijkheid om voorafgaandelijk de resultaten in te kijken.