Nieuws


Best practice van OLV Brugge en CGG Noord-West-Vlaanderen staan online

Tijdens de vergadering van de Commissie “Q & S GGZ” van 19 maart 2015 werd een best practice gepresenteerd van het OLV Brugge en het CGG Noord-West-Vlaanderen.

 

Deze best practice handelde over een zorgtraject voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. Dit traject werd ontwikkeld vanuit een gezamenlijk engagement van het psychiatrisch ziekenhuis en het CGG.

De doelstelling van dit project was om gezamenlijk de continuïteit van zorg voor deze patiënten te verzekeren.

 

De presentatie en de toelichting van deze best practice kan u hier terugvinden.

 

De volgende vergadering van de Commissie “Q & S GGZ” is gepland op 11 juni 2015 van 10.00 tot 12.00 uur. Indien u wenst deel te nemen aan deze Commissie, dan kan u steeds contact opnemen met Greta Van der Veurst (greta.vanderveurst@icuro.be).

 

Wij geven u nog graag mee dat de data voor de volgende vergaderingen, alsook de goedgekeurde verslagen steeds via ‘http://icuro.be/werkgroepen/commissie-qs-ggz/welkom.htmlkunnen geraadpleegd worden.