Nieuws


KSGV-studiebijeenkomst van 19 mei 2015 over ‘Zingeving en chronische pijn’

Het KSGV - Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid - organiseerde in Leuven een studienamiddag over ‘Zingeving en chronische pijn’.

Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je gevoelens, je concentratie, hoe je denkt en handelt. En als pijn chronisch wordt, is deze invloed nog veel groter. Een huwelijk komt onder druk te staan, je verliest je baan, vrienden haken af. Pijn beïnvloedt niet alleen ons lichaam of onze relaties, maar ook ons psychologisch functioneren en onze zingeving of zinbeleving. Pijn ervaren, dringt vaak door tot het existentiële domein.

In deze studiebijeenkomst werd vanuit verschillende perspectieven aandacht gegeven aan de verhouding tussen de beleving van chronische pijn en de wijze waarop zingeving en de spirituele dimensie hierin een plaats kunnen krijgen. Aan bod kwamen hierbij: de verhouding tussen pijnbeleving en zinbeleving (‘Wat voor zin heeft het nog?’), de confrontatie met fysieke beperkingen met aandacht voor diepere zinvragen binnen een geloofsperspectief, de spirituele dimensie van de zorg met aandacht voor spirituele pijn en krachtbronnen. De meeste artsen en verpleegkundigen, zo bleek uit deze laatste lezing, zien wel degelijk het belang in van de spirituele dimensie van zorg. En toch voelen de meesten een zekere schroom om het onderwerp aan te snijden bij hun patiënten.

Voor meer info over KSGV, de studiedagen en de publicaties kan u terecht op de KSGV-website en bij Walter Krikilion, stafmedewerker patiëntenzorg voor de aandachts- en resultaatgebieden 'zingeving en levensbeschouwing', 'ethiek' en 'kenniscentrum' Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Geel en lid van de raad van advies van KSGV.