Nieuws


Lancering van twee publicaties rond ‘Herstel’

Het ‘Fonds Julie Renson’ en het ‘Koningin Fabiolafonds - Fonds Reine Fabiola’ stelden op 12 mei 2015 twee nieuwe publicaties voor over ‘herstel’. 

Herstellen kan je zelf: hoopvol leven met een psychische kwetsbaarheid’ is van de hand van Chantal Van Audenhove. Het boek formuleert antwoorden op de vragen: ‘Hoe bouw je stilaan het leven weer op?’ en ‘Welke plaats geef je aan de eigen kwetsbaarheid? Hoe maak je jezelf tot je eerste bondgenoot?’ Het doet dit door de kleine en de grote successen te tonen die mensen met een psychische kwetsbaarheid behalen. Zij geven hier in woord en beeld uitleg over hun herstelproces, wat hen ondersteunt en hen inspireert. Aan de hand van hun getuigenissen komen aanbevelingen naar voren voor een geestelijke gezondheidszorg op maat die inhaakt op hun eigenheid en persoonlijke noden. 

Beleidsmakers, hulpverleners, betrokkenen en patiënten krijgen via deze verhalen een nieuw perspectief aangereikt dat toont hoe iemand ruimte creëert voor groei en dat ook aangeeft wat maakt dat het herstelproces lukt of mislukt. 

Luc Van Huffel, Pascale Jamoulle en Emmanuel Nicolas tekenen voor het boek ‘Herstel in de praktijk. Psychisch kwetsbare personen beter ondersteunen’. 

De geestelijke gezondheidszorg is volop in verandering (‘artikel 107’) en staat voortdurend onder spanning (veel bevraagd, maar ook negatieve aandacht). Er is een verschuiving aan de gang van residentiële zorg naar gemeenschapszorg die ook de directe leefomgeving van psychisch kwetsbare mensen betrekt. Deze ontwikkeling vraagt een andere benadering van personen met psychische aandoeningen, hun naasten en gezondheidsprofessionelen. Dit boek legt uit wat deze vernieuwing precies inhoudt en bespreekt aan de hand van concrete voorbeelden hoe een vertrouwelijke benadering in de geestelijke gezondheidszorg een verrijkend en vooral sterker herstelproces oplevert. Weg van de stigmatisering en de uitsluiting van sociaal kwetsbare personen brengt dit boek een waaier aan informatie over psychische begeleiding. Met veel knowhow stelt het een zorgverlening voor die zich midden in een persoonlijke, collectieve en maatschappelijke context plaatst. 

Beide boeken zijn uitgegeven bij LannooCampus.