Nieuws


nieuws-foto

Emergency department crowding: time to shift the paradigm from predicting and controlling to analysing and managing

Recent verscheen in het tijdschrift 'International Emergency Nursing' een interessant artikel aangaande crowding (overbevolking) op de spoedgevallendienst. 

In het artikel beschrijven onderzoekers van de Universiteit Hasselt en de Universiteit Leuven, samen met experten uit het werkveld (AZ Delta, AZ Maria-Middelares en UZ Leuven), het crowdingprobleem waarbij ze, steunend op complexe adaptieve systeemtheorie, suggereren om op een andere manier naar het fenomeen te kijken. 

"The problem of ED crowding is complex and involves numerous interactions between poorly understood factors. Managing such a complex adaptive system requires a different approach compared to today’s existing practice."

Een eerste suggestie is het verlaten van de sterke nadruk op crowding. De auteurs halen aan dat het meten van crowding bijzonder moeilijk is wegens het gebrek aan een eenduidige definitie. Inspanningen en middelen kunnen daardoor beter aangewend worden om kwaliteit en veiligheid in hun totaliteit te benaderen.

Daarnaast benadrukken de auteurs dat de oorzaak multifactorieel is, waarbij de variabelen zich niet op lineare wijze tot mekaar verhouden. Omdat het gedrag van complexe adaptieve systemen moeilijk te voorspellen is, zouden wij beter afstappen van het willen voorspellen en controleren van dit gedrag, in ruil voor het analyseren en actief managen van de situatie. 

Vanuit het voorgesteld paradigma hopen de auteurs onderzoek en verbeterinitiatieven te stimuleren die beter aansluiten bij de complexe realiteit waarin kwalitatieve zorg moet geleverd worden.

"The solution to ED crowding demands innovative ideas, preferably not restricted by the rigid boundaries of traditional research paradigms."

Meer informatie kan u bekomen bij Jochen Bergs, Universiteit Hasselt: jochen.bergs@uhasselt.be.