Nieuws


nieuws-foto

Oproep tot posterpresentaties studiedag 'Ready for take off: kwaliteitsindicatoren in de GGZ' - 2 oktober 2015

In het kader van het Vlaams Indicatorenproject GGZ hebben vijf sectorbrede en multidisciplinaire ontwikkelingsgroepen de laatste jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste set van relevante en haalbare kwaliteitsindicatoren voor de GGZ-sector. Deze eerste set van indicatoren zal aan de GGZ-sector voorgesteld worden tijdens een eerste studiedag van het Vlaams Indicatorenproject GGZ ‘Ready for take-off: kwaliteitsindicatoren in de GGZ’. Tijdens deze studiedag zal u ook geïnformeerd worden over de verdere planning van het Vlaams Indicatorenproject GGZ.

Als keynote speaker zal prof. dr. W. Gaëbel, voorzitter van de ‘European Psychiatric Association’ en initiatiefnemer van het kwaliteitsindicatorenproject in Duitsland, ons meer inzicht geven over het belang en het gebruik van kwaliteitsindicatoren in de GGZ-sector.

Graag willen wij tijdens deze eerste studiedag van het Vlaams Indicatorenproject GGZ ruimte maken voor praktijkvoorbeelden uit de GGZ-sector. Daarom doen wij graag een oproep naar de sector om een posterpresentatie te houden over werken met indicatoren in de GGZ. 

Indien u graag uw praktijkvoorbeeld wil delen met de GGZ-sector, dan kan u hiervoor steeds contact opnemen met Peter Cosemans.

Om de GGZ-sector te informeren over deze studiedag werd op 15 juni 2015 een omzendbrief verstuurd die u hier integraal kan nalezen.

De folder van deze infodag kan u hier terugvinden.