Nieuws


8ste WEK-symposium ‘De raakbare mens. De kwetsbaarheid van de zorgverlener’ op 16 oktober 2015 in PXL-Hasselt

De werkgroep “Ethiek in de kliniek” die dit jaar 10 jaar bestaat, organiseert op vrijdag 16 oktober 2015 zijn 8ste symposium. Wij willen het thema De raakbare mens. De kwetsbaarheid van de zorgverlener’ en zijn verschillende dimensies - macro, meso, micro - exploreren. Het thema 'kwetsbaarheid van de zorgverlener' (binnen en buiten het ziekenhuis) moet ruimte en tijd krijgen. Want de juiste aandacht voor de kwetsbare patiënt vraagt ook de gepaste aandacht voor de kwetsbare zorgverlener.

In de voormiddag starten wij met een breed conceptueel - maar toegankelijk en filmisch gepresenteerd - beeld van wat kwetsbaarheid als 'levensvoorwaarde' (condition humaine) betekent. Daarna gaan zowel een zorgmanager als een zorgprofessional in op hun visie en praktische ervaringen en handvatten: wat betekent het voor hen, voor hun organisatie, voor hun omgang met collega's en ondergeschikten dat de zorgprofessional kwetsbaar is (door de macrodruk op de zorg, door het 'meten is weten' op het mesovlak in de zorg, door hun micro-omgang met een assertievere patiënt en zijn omgeving, ...)?

Zoals wij zijn gewend, worden in de namiddag een aantal specifieke thema’s uitgewerkt in (2 x 4) workshops: wat zijn de positieve mogelijkheden van kwetsbaarheid; de psychische kwetsbaarheid als kracht; de breekbaarheid van het goede ter sprake brengen via literatuur; aandacht voor kwetsbaarheid in onderwijs en vorming?

U kan de verdere vormgeving van het programma via de website volgen. Voor meer info kan u zich steeds wenden tot  Stefaan Van Roey.