Nieuws


Het juridisch statuut van de ziekenhuisarts

Een onderzoek naar de individuele en collectieve rechtsverhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen - doctoraat in de rechten van Filip Dewallens - Faculteit rechten Universiteit Antwerpen - zaterdag 13 juni 2015.

Op zaterdag 13 juni 2015 vond - met succes - de openbare verdediging van het proefschrift plaats dat door Filip Dewallens werd ingediend met het oog op het verkrijgen van de graad van Doctor in de Rechten. In het doctoraat onderzoekt de gepromoveerde of het Belgische recht een adequaat normenkader aanreikt om de verhoudingen tussen ziekenhuisartsen en ziekenhuizen te kunnen regelen en tevens stelt hij zich de vraag of en welke wijzigingen aan het normenkader noodzakelijk zijn. Bijkomende twee focussen zijn de vragen of de interne normen in het ziekenhuis afdwingbaar zijn ten opzichte van de individuele ziekenhuisarts en of en in welke mate ziekenhuisartsen op een adequate manier collectief worden betrokken bij het beleid van het ziekenhuis en of daarin verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

Filip Dewallens die als advocaat en wetenschapper binnen het gezondheidsrecht en in de ziekenhuissector de voorbije dertig jaar reeds heel wat naam en faam maakte, legde met dit doctoraat de ultieme academische proef af, waarin hij op 51-jarige leeftijd een synthese brengt van zijn kennis, inzicht, ervaring en vaardigheden ter zake.

Langs deze weg nogmaals onze felicitaties. 

Van het doctoraat verschijnt ook een handelseditie bij Intersentia in de reeks Gezondheidsrecht.