Nieuws


Aanwerving algemeen directeur Icuro

De beide Vlaamse ziekenhuiskoepels Zorgnet Vlaanderen en Icuro hebben de handen in elkaar geslagen om nog beter hun maatschappelijke rol te kunnen opnemen. Zij werken vanaf heden geïntegreerd samen en fuseren tegen eind 2017.

Precies in het kader van deze geïntegreerde werking zoeken wij een

algemeen directeur Icuro.

Uw takenpakket

Als algemeen directeur Icuro organiseert u de domeinen die voor de sectoren algemene ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg gemeenschappelijk zijn, met een bijzondere aandacht voor quality and safety en human resources management in de zorginstellingen. Vanuit uw sectorkennis en uw affiniteit met het quality en safety gebeuren bent u het aanspreekpunt en de motor rond nieuwe ontwikkelingen en concepten in het kwaliteitsgebeuren voor zorgvoorzieningen. U neemt de nodige overkoepelende initiatieven rond de introductie van nieuwe concepten inzake HRM die nuttig kunnen zijn voor de leden van de sector en die hen kunnen begeleiden in hun inspanningen ter zake op het werkterrein. U leidt Icuro tijdens de transitiefase op vlak van administratief, financieel en personeelsbeheer. U bent lid van het geïntegreerd directiecomité van Zorgnet en Icuro. 

Wie zoeken wij?

U beschikt over een masterdiploma en kan aantonen dat u affiniteit en ervaring hebt met de gezondheidszorg en de verschillende partners in dit veld. Uw interesse in quality en safety en inzake human resources is duidelijk aanwezig en u wil hier fungeren als motor binnen het directieteam vanuit een overkoepelend en transversaal standpunt. Ook behartigt u de bijzondere pensioenproblematiek binnen de publieke en publiek/private context. Als directielid bent u in staat tijdens de overgangsperiode tot eind 2017 de beheersaspecten van Icuro op een performante wijze te behartigen. Uw succes zal afhangen van uw verworven competenties op vlak van onder meer samenwerken, klantgerichtheid en visie en dit met een innovatieve, maar ook hands-on gerichtheid op de toekomst van onze nieuwe koepelorganisatie. 

Werken als algemeen directeur Icuro betekent

Deel uitmaken van een geïntegreerde organisatie Zorgnet-Icuro als inspirerende en uitdagende werkomgeving, met een geëngageerd team van ongeveer 45 collega’s, met experten in de verschillende domeinen: algemene ziekenhuizen, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, acute, complexe en langdurige zorg en ondersteunende functies zoals het juridische domein, ICT en facility.

Naast een aantrekkelijke verloning kan u rekenen op een bedrijfswagen en andere extralegale voordelen. 

Interesse?

Stuur of e-mail vóór 30 juni 2015 uw sollicitatiebrief en cv naar bvba King Alfonso, t.a.v. Kris Heeren, Uitbreidingsstraat 84/3, 2600 Berchem.

E-mail: kris@kingalfonso.be. Meer info? Bel ons op 03 218 21 47 of 0471 81 60 08.

Wij behandelen uw sollicitatie snel en uiterst discreet.